REKLAMA

​Až do 14. září můžete hlasovat v soutěži Patrimonium pro futuro pro památky z Karlovarského kraje. O přízeň hlasujících usiluje obnova a restaurátorské práce v kostele sv. Vavřince v Chodově a nová prohlídková trasa Pod střechami chebských domů. Vítězi s nejvyšším počtem hlasů bude udělena cena veřejnosti Památky děkují.
 
 
​Soutěž Patrimonium pro futuro vyhlašuje Národní památkový ústav od roku 2014. V rámci on-line hlasování mohou lidé vybírat z nominovaných počinů ten, který je nejvíce zaujal. V uveřejněných medailoncích na internetu jsou textové i obrazové informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat veřejnosti a kdo se o to zasloužil. Z našeho regionu nominovalo územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti dva projekty.

Obnově kostela sv. Vavřince, jedné z mála dochovaných historických staveb v Chodově, se město věnuje už od roku 2006. Mimořádná je komplexnost přístupu, který kromě restaurátorských a obnovovacích prací provedených v souladu s principy památkové péče dokázal výrazně zvýšit zájem veřejnosti v celém regionu o místní historické dědictví. Díky iniciativě města Cheb a Národního památkového ústavu pak probíhá od roku 2015 na měšťanských domech v centru Chebu systematický průzkum a dokumentace historických krovů. V květnu roku 2017 byla otevřena unikátní prohlídková trasa, díky níž se mohou návštěvníci s výsledky průzkumu seznámit. Více informací najdete na internetových stránkách soutěže.

REKLAMA