REKLAMA

doktor nemocniceDnes můžeme s radostí konstatovat, že pilotní projekt přeshraničního zdravotního ošetření českých pacientů, který odstartoval v únoru tohoto roku, byl úspěšný. Na základě 100% spokojenosti ošetřených pacientů byly formou fondu poskytnuty finanční prostředky na pokračování ambulantního ošetření. Tyto finanční prostředky mají až do odvolání zajistit ambulantní ošetření pacientů v Gmündu.

Cílem fondu je pokračovat ve stávající zdravotní péči až do doby nových smluvních stanov. Lidé z Českých Velenic, Suchdola, Horní Stropnice, Nových Hradů a okolí se mohou na základě doporučení svého praktického lékaře nechat v Zemské klinice Gmünd (Landesklinikum Gmünd) ambulantně ošetřit. Jedná-li se o akutní stavy, je samozřejmě možné se kdykoliv dostavit bez předešlého ohlášení. Jaké jsou tedy podmínky návštěvy Zemské nemocnine v Gmündu? Jednoduše stačí disponovat platným českým zdravotním pojištěním (kartička pojištěnce) a v případě výše uvedených vyšetření doporučením praktického lékaře.

REKLAMA

A pak se stačí už jen dostavit v určenou hodinu. Čekací doba na jednotlivá vyšetření je minimální. Jazykovou bariéru bourají stále přítomní tlumočníci, kteří mimo pracovní dobu mají také 24-hodinovou pohotovost. Mimo to je v nemocnici také přítomný česky mluvící personál. Nabídka Zemské nemocnice Gmünd se však nemá zastavit jen na stávajících zdravotních výkonech. Nápady pro další rozšíření a tématem budoucích diskuzí je např: stacionární ošetření, vzájemná kooperace v oblasti zdravotní péče a mnoho dalšího. Významným krokem k naplnění cílů rakousko-české kooperace na poli zdravotního ošetření byla diskuze zástupce hejtmana Mag. Wolfganga Sobotky a hejtmana Vysočiny Dr. Jiřího Běhounka, který je současně vice-prezidentem největší české pojišťovny.

Výsledkem je příslib úhrady zdravotního ošetření ambulantních pacientů, přičemž se do budoucna počítá také se stacionárními pobyty. Odpovídající smluvní jednání je plánováno na říjen/listopad tohoto roku. Pokud se situace bude i nadále příznivě vyvíjet, můžeme již hovořit o stálém provozu ošetření českých pacientů v nedaleké gmündské nemocnici.

Jaké výkony jsou zahrnuté do programu ošetření českých pacientů?

 • odstranění křečových žil (obliterace)
 • infiltrace-lokální léčba bolesti pohybového aparátu
 • odstraňování malých nádorů (do 1 cm)
 • diagnostika periferních arteriálních onemocnění
 • vyšetření periferních cévních onemocnění
 • vyšetření žaludečních potíží pomocí gastroskopie
 • vyšetření střevních potíží pomocí kolonoskopie
 • ošetření drobných ran
 • podezření na nedostatečnou nebo nadměrnou funkci štítné žlázy-určení
 • parametrů funkce štítné žlázy + ultrazvuk
 • chirurgické ošetření zarůstajícího nehtu na noze, resp. na ruce
 • vyšetření poruch rytmu dlouhodobou monitorací EKG (holter)
 • vyšetření krevního tlaku dlouhodobým měřením
 • další vyšetření srdečních potíží pomocí ergometrie – zátěžové EKG+ultrazvuk
 • diagnostika velkých krčních cév – vyloučení stenózy
 • ošetření zlomeniny sádrovým obvazem
 • nemocnice je však schopna nabízet i další služby v oblasti ambulantní zdravotní
 • péče. Tyto ale ještě nebyly s pojišťovnami dohodnuty.

Jakými ambulancemi Zemská nemocnice Gmünd disponuje?

 • chirurgická ambulance
 • ortopedická ambulance
 • ambulance interní medicíny

Budou ošetřeny i děti?

Na základě stávajících podmínek poskytování zdravotní péče musíme momentálně děti
mladší 6 let odkázat na nejbližší dětské oddělení.

Koho se týká zdravotní ošetření v Gmündu?

 • lidí trvale žijících v Českých Velenicích, Suchdole, Nových Hradech, Horní Stropnici a okolí
 • lidí pohybujících se v této oblasti, kteří potřebují ihned ošetřit (akutní případy)
 • lidí, kteří mají platné české zdravotní pojištění (kartička pojištěnce)

Jak této možnosti využít?

Pacienti budou do nemocnice v Gmündu přicházet na základě doporučení svých praktických lékařů. Praktický lékař plánované vyšetření telefonicky v Gmündu objedná.

Bude mě zdravotní ošetření něco stát?

Ne, momentálně je zdravotní péče hrazena.

Je nutné akutní případy hlásit předem?

Ne, akutní případy budou ošetřeny kdykoliv bez předešlého ohlášení.

Můžu být i hospitalizován(a)?

Momentálně jen v případě akutního stavu.

Platím něco za svou hospitalizaci?

Zdravotní ošetření je hrazeno EHIC (Evropský průkaz zdravotního pojištění). Denní
sazbu za pobyt však hradí každý pacient sám (€ 11,48/den).

Dorozumím se?

Ano, v nemocnici je stále přítomný překladatel, který s každým pacientem absolvuje proces ohlášení i samotného vyšetření.

Co když se mi udělá zle v noci nebo o víkendu?

I v těchto případech je možné ihned bez jakéhokoli předešlého ohlášení nemocnici navštívit. Po příchodu českého pacienta je okamžitě informován překladatel, který se dostaví.

Na koho se mohu obrátit s dotazem ohledně svého zdravotního ošetření?

 • Na svého praktického lékaře v Českých Velenicích, Suchdole, Nových Hradech nebo Horní Stropnici
 • Je možné se obrátit také na kontaktní osobu-překladatele v Zemské nemocnici Gmünd (tel.: 0043 2852 9004 6000)

Vysočina plná novinek a aktuálních informací

Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací

REKLAMA