REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

deti_hrackyČeská obchodní inspekce provádí celoplošnou kontrolní akci zaměřenou na hračky a výrobky pro péči o děti. Kontroly, které jsou prováděny všemi inspektoráty České obchodní inspekce, jsou naplánovány na celý rok 2010.

Cílem kontrol je ověřit, zda na trhu nejsou prodávány výrobky, které by mohly poškodit zdraví hrajících si dětí z důvodu nevhodných mechanických a fyzikálních vlastností hraček, špatné konstrukce výrobků či nedostatečných nebo nesprávných varování a dalších informací nezbytných pro splnění základních požadavků na bezpečnost. Kontrolní akce jsou pak přímo zaměřeny na dodržování požadavků zákona o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky a zákona o obecné bezpečnosti výrobků.


Hračky určené dětem mladším 36 měsíců
V I. pololetí bylo celkem provedeno 160 kontrol u distributorů a 2 dovozců, přičemž porušení právních předpisů bylo zjištěno u 20 distributorů. Mezi nejčastější zjištěné nedostatky patřil prodej výrobků s označením a informacemi pouze v cizím jazyce, prodej výrobku neopatřených značkou shody (CE) a prodej výrobků bez označení výrobce nebo dovozce, případně dodavatele.

Za porušení právních předpisů byl v 5 případech uložen zákaz prodeje na 188 ks hraček v celkové hodnotě 16 110,- Kč, 6 případů bylo řešeno zahájením správního řízení, ve 2 případech byla dána pokuta formou příkazem na místě v celkové částce 1000,- Kč a dále bylo uloženo 11 opatření k odstranění zjištěných nedostatků.


Hračky určené dětem od 3 do 14 let věku
V I. pololetí bylo celkem provedeno 602 kontrol u distributorů a 8 dovozců. Porušení zákonů inspektoři zjistili u 218 distributorů a 3 dovozců. Mezi nejčastější zjištěné nedostatky patřil prodej výrobků s označením a informacemi pouze v cizím jazyce, prodej výrobku neopatřených značkou shody (CE) a prodej výrobků bez označení výrobce nebo dovozce, případně dodavatele. Dále prodej výrobků s rozpornými informacemi a bez posouzení shody a prodej výrobků bez návodu k použití.

Za výše zmíněné porušení zákonů byl u 173 případů uložen zákaz prodeje na 4 141 ks hraček v celkové hodnotě 415 750,- Kč, dále 132 případů bylo řešeno sankcí formou příkazem na místě v celkové částce 117 700, - Kč, v 72 případech bylo zahájeno správní řízení a bylo uloženo celkem 65 opatření k odstranění zjištěných nedostatků.


Výrobky pro péči o dítě
V I. pololetí bylo celkem provedeno 115 kontrol u distributorů a 1 dovozce. Porušení právních předpisů bylo zjištěno celkem u 16 distributorů. Mezi nejčastější zjištěné nedostatky patřil prodej výrobků s označením a informacemi pouze v cizím jazyce a prodej výrobků bez označení výrobce nebo dovozce, případně dodavatele.

Za porušení právních předpisů bylo ve 4 případech zahájeno správní řízení, v 7 případech bylo porušení zákonů řešeno příkazem na místě v částce 12 500,- Kč a dále byl uložen zákaz prodeje na 47 ks v celkové hodnotě 50 865,-Kč.


 „Z výše uvedeného vyplývá, že podstatná část nedostatků byla zjištěna v komoditě hraček pro děti od 3 let věku. Nedostatky jsou zapříčiněny opakovaným nerespektováním příslušných právních předpisů ze strany výrobců, dovozců a distributorů, “ uvedla RNDr. Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.
REKLAMA